Welkom bij KuDu IT
 
KuDu IT specialiseert zich in de ontwikkeling van informatie systemen, met als belangrijkste doel: een gedegen en realistische architectuur, gebaseerd op de functionele eisen en daarbij de beste technologieŽn voorhanden.

Hoewel nieuwe technologieŽn geen doel op zich zijn, wij ontwikkelen vanuit het oogpunt noodzaak en wenselijkheid, streeft KuDu IT naar een gedegen kennis van het neusje van de zalm binnen de Informatie Technologie om ten alle tijde een goede afweging tussen verschillende technologieŽn te kunnen maken.

Java
KuDu richt zich met name op het Java platform daar het een beproefde technologie is, de bouw van een flexibele en robuuste architectuur toestaat en de beschikbare middelen vanuit de open source community een geweldige bron van innovatie met zich mee brengt. Daarnaast biedt Java een schat aan technologieŽn en innovatie binnen het Internet domein.

SAAS
Binnen het kader van de wijdverbreide acceptatie van het Internet, groeit het aantal SAAS (Software as a Service) gebaseerde oplossingen binnen alle sectoren van de maatschappij. Van het regelen van uw bankzaken, tot en met uw klantenadministratie en facturatie, een SAAS oplossing neemt een groot deel van uw lokale IT problematiek uit handen.
KuDu IT heeft zich tot doel gesteld om deze ontwikkeling binnen Nederland te stimuleren en de marktsegmenten te identificeren waar SAAS een grote toegevoegde waarde kan leveren.
 
Huidig Project
Alles wat nodig is voor een gedegen administratie binnen de diensten sector. Dit is waar KuDu IT zich momenteel in specialiseert daar SAAS hier een grote rol in speelt en zal gaan spelen door het wegnemen van IT beheerskosten en de mogelijkheid om op iedere willekeurige locatie werkzaamheden te kunnen verrichten.
 
De Advocatuur
Binnen de diensten sector richt KuDu IT zich momenteel op de advocatuur. Bestaande oplossingen zijn niet gebruikersvriendelijk, hopeloos verouderd en onbeheersbaar. Om deze reden heeft KuDu IT zich gericht op de ontwikkeling van het populaire online SAAS pakket AdvocaatCentraal.
 
AdvocaatCentraal
AdvocaatCentraal is speciaal ontwikkeld voor de advocatuur en voorziet in alle dagelijkse behoeften van een advocaat bij het registreren en declareren van uren en verschotten en biedt inzicht in relaties, dossiers en medewerkers.
Daar AdvocaatCentraal een web-based SAAS oplossing is, kan de advocaat vanaf iedere willekeurige plaats via Internet zijn dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Ook de beheerskosten worden drastisch geminimaliseerd daar een werkstation/laptop met een web- browser voldoende is.
 
Bij de ontwikkeling van AdvocaatCentraal hebben wij ons vooral gericht op gebruikersvriendelijkheid. Dit is nu eenmaal van wezenlijk belang. De software dient een middel te zijn, niet een doel voor een advocaat. Urenregistratie moet net zo eenvoudig zijn als het noteren op een stuk papier door middel van een potlood. De meerwaarde van een geautomatiseerde oplossing zit in de totaaloplossing waarbij eenvoudig gedeclareerd kan worden, waarbij door middel van rapportage-inzicht kan worden verkregen in de ingevoerde gegevens en op eenvoudige wijze mutaties kunnen worden doorgevoerd.

Tijdregistratie is zelfs zo vereenvoudigd dat de advocaat met een druk op de knop een klokje start en na afronding van de werkzaamheden met een druk op de knop de besteedde hoeveelheid tijd vastlegt.

Hetzelfde geldt voor dossier documentbeheer. Opslag en beheer van fysieke documenten is al lastig genoeg. Een IT oplossing moet niet ook nog eens een extra belasting op de dagelijkse werkzaamheden van een advocaat leggen. Ook hier hebben wij bij AdvocaatCentraal voor een oplossing gekozen die geen extra werkdruk bij de advocaat legt maar nu juist het proces van beheer, opslag en inzicht eenvoudig maakt.

Het wordt wat teveel om alle mogelijkheden van AdvocaatCentraal hier op te nemen. Onze productwebsite biedt meer inzicht over de mogelijkheden van het pakket: www.advocaatcentraal.nl
 
Organisatie
AdvocaatCentraal is in samenwerking met CentralServices B.V. ontwikkeld. KuDu IT levert de IT implementatie en de technische support. CentralServices is de moederorganisatie en levert eerstelijns support en alle overige organisatorische noodzakelijkheden.